پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش عوامل مدیریتی استفاده از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت

 ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات امروزه کشور ها با هر جهان بینی و دیدگاه ایدئولوژیکی ادامه مطلب…

By 92, ago