عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

: تامین کنندگان در فرایند خرید

در دنیای تجارت دو نوع خرید هست که از انواع اصلی آن به شمار می‌رود. خرید برای فروش و خرید برای مصرف یا تبدیل. خرید برای فروش مجدد توسط دلالان و بازرگانان صورت می‌گیرد، اما خرید برای مصرف توسط مامورین خرید صنعتی صورت می‌گیرد. در ادبیات مربوط به ارزیابی تامین‌کنندگان مقصود از خرید، خرید صنعتی بوده که برای مصرف در راستای تولید صورت می‌گیرد. در اغلب صنایع، هزینه خرید مواد اولیه و لوازم جانبی به بیش از 70 درصد قیمت تمام شده یک محصول می‌رسد. همچنین در صنایع با تکنولوژی بالا هزینه مواد خریده شده و خدمات یک محصول، بیش از 80 درصد قیمت تمام شده یک محصول را تشکیل می‌دهد]20[. از طرفی در سازمان‌های تولید کننده، سهم خرید از کل گردش مالی بین 50 تا 90 درصد می باشد. با این اوصاف بدیهی می باشد که تصمیم‌گیری در مورد خرید و استراتژی‌های مربوط به آن تاثیر مستقیم بر سود‌آوری سازمان دارد.

همان‌گونه که اظهار گردید خرید صنعتی توسط مامورین خرید صنعتی انجام می گردد. این اشخاص بر طبق پیش‌بینی فروش و برنامه تولید، کار خرید را متناسب می‌سازند و با در نظر گرفتن سود هر دو طرف افرادی را که می‌خواهند از آنها خرید کنند انتخاب می‌کنند. آن چیز که مسلم می باشد انتخاب یک مجموعه خوب از تامین‌کنندگان که به صورت منسجم با یک سازمان در همکاری باشند، از عوامل موفقیت آن سازمان محسوب می شوند. انگلند[1] (1975) ارزیابی و انتخاب تامین‌کننده را مهمترین مسئولیت واحد خرید می‌داند. وبر و همکارانش ]72 [ نیز تولید محصول با بهای تمام شده پائین را در محیط رقابتی امروز ممکن نمی‌دانند مگر با انتخاب تامین‌کنندگان مناسب.

2-2-1-3: مراحل انتخاب تامین‌کنندگان

انتخاب تامین‌کننده مناسب در پنج مرحله اصلی انجام می‌پذیرد. در مرحله اول سازمان به مقصود ارائه محصول یا خدمات جدید احتیاج به تامین مواد اولیه و یا خدمات دیگر از خارج از سازمان دارد. در این مرحله مساله نیاز به یک تامین‌کننده ظاهر خواهد گردید. در مرحله دوم که مرحله اساسی و پایه‌ی تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تامین‌کننده می‌باشد، کارشناسان مربوطه با مطالعه و در نظر گرفتن استراتژی‌ها و شرایط سازمان، لیستی از شاخص‌هایی را تعیین می‌کنند که تامین کننده ملزم به دارا بودن آن می باشد. در صورتی که سازمان با تعداد تامین‌کنندگان بیشتر از نیاز خود مواجه باشد لازم می باشد

1-England

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد