عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل‌های وزن‌دهی خطی[1]

در مدل‌های وزن‌دهی خطی، به هر معیاری وزنی تعلق می‌گیرد، بطوریکه بیشترین وزن به بهترین معیار و کمترین وزن به کم اهمیت‌ترین معیار تعلق خواهد گرفت. بر این اساس نرخ هر معیار در وزنش ضرب شده و حاصل ضرب‌ها جمع می شوند تا یک تابع برای هر تامین کننده بدست آید و در نتیجه تامین‌کننده‌ای انتخاب خواهد گردید که بیشترین حاصل جمع نرخ ها را داشته باشد. تیمرمن ]67[ و زنز ]79[ درمورد تعدادی از مدل‌های وزن‌دهی خطی بحث نموده‌اند.

در طول چند سال اخیر تعداد زیادی از مدل‌های مختلف با تفاوت بسیار کم ارائه شده‌اند. اولین کاربرد مدل‌های وزن‌دهی خطی در انتخاب تامین‌کننده به مدل‌های جبرانی مربوط می گردد. در این مدل یک معیار با وزن زیاد می‌تواند توسط یک معیار با وزن کم جبران گردد (در صورتیکه در مدل غیر جبرانی کمترین سطح اختلاف بین دو شاخص احتیاج می‌باشد)]26[. در این بین، مجموعه روش‌های فرا‌رتبه‌ای[2] به وسیله‌ی دی بوئر و همکارانش]27[ پیشنهاد گردید که یک روش شبه جبرانی می‌باشد. این راه حل به خریدار امکانات بیشتری می‌دهد تا بتواند بین جبران کردن شاخصها محدودیت داشته باشد و یک معیار خوب توسط یک معیار بد جبران نشود. سیانسی و گراندو ]35[  مدلی غیر‌جبرانی ارائه نمودند به این شکل که نرخ‌ها یا شاخصهای مختلف با هم جمع نمی‌شوند فقط اطلاعات مختلفی به تصمیم‌گیرنده جهت راحت تر شدن تصمیم‌گیری ارائه می‌نمایند. هر چند بنظر می‌رسد این راه حل کافی نمی‌باشد اما همچنان در این راه بهبودی حاصل نشده می باشد.

گریگوری]36[ روشی را جهت تخصیص سفارش‌ها به تامین‌کنندگانی که با هم بیشترین نرخ وزن‌دهی را کسب کردند، ارائه نمود. این روش دومین کاربرد ارائه شده از مدل وزن دهی خطی می باشد. بطور کلی تعداد مدل های ارائه شده جهت حل مساله غیر قطعی و غیر دقیق انتخاب تامین کننده بسیار زیاد می باشند.

سوکوپ]62[ یک راه حل بر پایه شبیه سازی جهت به حساب آوردن عدم قطعیت با در نظر گرفتن تقاضا و خدمات پس از فروش ارائه نمود. مشکل بهره گیری از بعضی روش ها مانند شبیه سازی این می باشد که در این گونه روش ها وزن دهی به شاخصها کمی مشکل تر از روش های دیگر می باشد. در این مسائل امتیاز دهی و انتخاب تامین کننده کمی مشکل می باشد.

هیل و نیدیک ]51[ مقاله‌ای در زمینه بهره گیری از AHP در انتخاب تامین‌کننده در شرایطی که اطلاعات غیر دقیق در هنگام تصمیم‌گیری موجود باشد، ارائه نمود. بطور اختصار  AHP توانست مشکل وزن دهی به شاخص‌های مدل‌های وزن دهی خطی را حل کند. در AHP که روشی بر مبنای مقایسات دودوئی می باشد، کافیست تصمیم‌گیرندگان یا به تعبیری خریداران اطلاعاتی در مورد ارتباط کیفی بین شاخص‌های مختلف و همچنین ارتباط شاخص‌ها بین تامین‌کنندگان مختلف را بصورت شفاهی اظهار نماید. تالوری و سالکی ]59[ در مورد انتخاب تامین‌کننده با بهره گیری از ANP که همان پردازش تحلیلی شبکه و نسخه پیشرفته‌تر AHP می باشد

[1] Linear Weighting Models

[2] outranking

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد