عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بانک کشاورزی

اگرچه در سال 1309 اولین شعبه فلاحتی(وابسته به بانک ملی) با سرمایه 5 میلیون ریال تاسیس و شروع به فعالیت نمود، اما اولین بانک کشاورزی ایران در سال 1312 با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس و شروع به فعالیت نمود. هدف اصلی از تاسیس این بانک در آن وقت کوتاه کردن دست منابع غیر رسمی اعتباری از کشاورزان و دهقانان و تامین منابع مالی مورد نیاز شاغلین بخش کشاورزی بوده  می باشد تا باعث رشد و توسعه بخش کشاورزی گردد. همان گونه که در جدول زیر ملاحظه می گردد، این بانک به مقصود رسیدن به اهداف خود همواره دچار تغییر و تحولات زیادی گردیده به طوری که سرمایه اولیه آن طی سالیان متمادی در حال افزایش بوده تا بتوانند از طریق تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزان در جهت رشد بخش کشاورزی گام بردارد (سایت بانک کشاورزی).

همواره این بانک در مقایسه با سایر موسسات اعتباری کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده می باشد و همیشه قسمت اعظم اعتبارات اعطاء شده به کشاورزان از طریق این بانک تامین گردیده می باشد به طوری که هیچ گاه درصد سهم این بانک از مجموع کل تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی از 50 درصد کمتر نشده  می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد