عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

انواع رضایت شغلی

گینزبرگ وهمکارانشکهرضایتشغلیراازدیدگاه‌های گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند، به دو نوع رضایت شغلی تصریح می‌کنند:

– رضایت درونی که از دو منبع حاصل می گردد. نخست احساس لذتی که بشر تنها از اشتعال و فعالیت عایدش می گردد. دوم لذتی که بر اثر نظاره پیشرفت یا انجام بعضی مسؤولیت‌های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به بشر دست می‌دهد.

– رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحول می باشد. از عوامل رضایت بیرونی می‌توان به شرایط محیط کار، اندازه دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما تصریح نمود.(زیرک،1391).

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی:

نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى فراوان می باشد.همان‏گونه که درمورد تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت ‏شغلى، اتحاد عقیده‏اى وجود ندارد، درمورد نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى نیز عقاید متفاوت و گوناگونى ابراز شده می باشد.مطالعات اولیه در زمنیه توجه‏هاى مربوط به کار، از پیش از جنگ جهانى اول شروع گردید و به گونه فعال، در انگلستان، اروپا و امریکا دنبال گردید.پدیده اشتغال از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده می باشد.هر یک از اندیشمندان به نوعى درمورد این مساله سخن گفته‏اند.جامعه‏شناسان و روان‏شناسان در قرون اخیر، نظرات متفاوتى درمورد کار و شغل ارائه نموده‏اند.جنبه‏هاى گوناگون کار، اعم از نابرابرى در کار، رضایت‏شغلى، انگیزه کار و بالا بردن بهره‏ورى سازمان‏هاى کارى، هر کدام به نحوى مورد توجه ‏دانشمندان و اندیشمندان علم مدیریت، جامعه‏شناسى، اقتصاد و روان‏شناسى قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای نمونه بروفى[1] به سه نظریه، تصریح نموده می باشد که عبارتند از:

[1]Brophy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد