ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

پیامدهای رهبری معنوی

بسیاری از محققین به این نتیجه رسیده‌اند که رهبران معنوی به دنبال گسترش تأثیر معنویت در محیط­های کاری هستند، زیرا که عقیده دارند خلق محیط­های کاری معنوی و انسانی، موجب ایجاد جایگاه برد- برد برای کارکنان و سازمان می­گردد. محیط کار معنوی تاثیر مستقیمی بر موفقیت شرکت دارد زیرا که موجب افزایش بهره­وری و خلاقیت و کاهش جابجایی کارکنان، استرس، خستگی و غیبت از کار می­­گردد. همچنین کارکنانی که معنویت را در محیط کار تجربه می کنند، نسبت به سازمان وفادارتر هستند و تعهد بیش­تری نسبت به انجام وظایف خود دارند ( یزدانی و همکاران، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین مطالعاتی دیگر نشان می­دهندکه­ شرکت­های معنوی­تر 400 تا 500 درصد  از دیگر شرکت­های مشابه در افزایش درآمد خالص، بهبود نرخ بازگشت سرمایه و افزایش ارزش سهام سهامداران بهترند (Thompson,2000‌). یکی از حوزه­های مدیریت که می­تواند بهره گیری زیادی از رهبری معنوی و معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی می باشد که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع می باشد. زیرا که پیشنهاد دانش معنوی در این حوزه بدین گونه می باشد که تغییر می­تواند به صورت «از درون به بیرون» مدیریت گردد. در واقع افرادی که زندگی معنوی را تجربه می­کنند، می­توانند با روش­های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. از دیگر مزایای معنویت در محیط کار و رهبری معنوی کارکنان را می­توان به موارد زیر تصریح نمود: افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود توجه­های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیش­تر (Freshman‌، 1999؛Kumar &Neak‌، 2002؛Milliman‌، 2003؛Fry‌، 2003؛Marques et al. 2005؛ فرهنگی و همکاران، 1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

  • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

  • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد