ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

  • عوامل فرهنگی

در این پژوهش عوامل فرهنگی با عواملی اعم از عدم گسترش فرهنگ بهره گیری صحیح از فناوری اطلاعات ، عدم آشنایی کاربران با عمکلرد فناوری اطلاعات و نا آشنایی مردم و مسئولین با عملکرد فناوری اطلاعات بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

  • عوامل سازمانی

در این پژوهش عوامل فرهنگی با عواملی اعم از فقدان امکانات گسترده و قوی نرم افزار، عدم تطابق سیستمها با کاربران، فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت، وجود معضلات شبکه ای و مخابراتی و آسن نبودن کاربرد و بهره گیری از فناوری اطلاعات بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

  • عوامل محیطی

در این پژوهش عوامل محیطی با عواملی اعم از عدم وجود شبکه یکپارچه در کشور، فقدان شرایط بهره گیری از بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک، فقدان قوانین و مقررات حقوقی لازم در کشور، فقدان شفافیت در سیاستگذاری فناوری اطلاعات و فقدان هماهنگی و همکاری بین بخشها و واحدهای مختلف صنعت بیمه بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

  • عوامل تکنولوژی

در این پژوهش عوامل تکنولوژی با عواملی اعم از فقدان امکانات گسترده و قوی نرم افزاری، عدم تطابق سیستمها با کاربران، فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت، وجود معضلات شبکه ای و مخابراتی و آسان نبودن کاربرد و بهره گیری از فناوری اطلاعات بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در سطح استان گیلان می باشد.

 

1-9-2) قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش استان گیلان می باشد که شامل شهرستان رشت و 16 شهرستان تابعه استان گیلان می باشند.

1-9-3) قلمرو زمانی

زمان گردآوری اطلاعات در این پژوهش، دی ماه 1393 بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد