عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

روش تحلیل پوششی داده‌ها[1]

روش DEA بر اساس مفهوم کارایی گزینه‌های تصمیم‌گیری بنا نهاده شده می باشد. در این  روش
گزینه‌ها بر اساس مزیت شاخص‌ها به عنوان خروجی و هزینه شاخص‌ها به عنوان ورودی ارزیابی می‌گردند. کارایی یک گزینه (در اینجا تامین کننده) نسبت مجموع وزنی خروجی‌اش در(اینجا عملکرد تامین کننده) به مجموع وزنی ورودی‌اش (هزینه بهره گیری از تامین کننده) می باشد. برای هر تامین‌کننده، روش DEA مجموعه وزن‌ها را می‌یابد بطوری که این مجموعه وزن‌ها کارایی تامین‌کننده را به حداکثر خود برساند. بدین ترتیب روش تامین‌کنندگان را به دو دسته‌ی تامین‌کنندگان کارآمد و نا‌کارآمد تقسیم می کند. وبر کاربرد DEA  در انتخاب تامین کننده را در مقالات زیادی مورد مطالعه قرار داده می باشد که از این میان می‌توان به وبر و الرام   ]76[، وبر و دسای]74[ و وبر و دیگران]75[ ، تصریح نمود. همچنین از دیگر کارها در این زمینه می‌توان به]17[ و ]46 [ تصریح نمود.

2-2-1-5-3  روش تحلیل خوشه‌ای [2] (CA)

CA یک روش پایه‌ای آماری می‌باشد که از الگوریتم کلاس‌بندی برای گروه‌بندی تعدادی از اقلام که بر اساس خاصیت‌شان امتیاز‌دهی شده و به شاخه‌هایی تقسیم شده‌اند، بهره گیری می کند. این شاخه‌ها طوری هستند که اختلاف بین اقلام یک شاخه کمترین مقدار و اختلاف بین اقلام یک شاخه و شاخه‌های دیگر بیشترین مقدار می‌باشد. از روش CA به مقصود دسته‌بندی تامین‌کنندگان بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب که تامین‌کنندگانی که بر اساس شاخص‌های تصمیم‌گیری ارزیابی و امتیاز‌دهی شده‌اند توسط این روش دسته‌بندی و مرتب شده‌اند. هینکل و همکارانش]37 [ اولین افرادی بودند که این روش را بکار بردند و در ادامه این روش زیاد مورد بحث قرار نگرفت تا اینکه 20 سال بعد هلت ]38[ آن را برای دسته‌بندی پیمان‌کاران پروژه‌های عمرانی مورد بحث قرار داد]26 [.

[1]– Data Envelopment Analysis (DEA)

[2]– Cluster Analysis (CA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه