عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل تاثیر گذار برتعهد سازمانی شامل پنج دسته به شرخ زیر می با شند.

الف – ویژگی‌های شخصی

  • سن
  • جنسیت
  • آموزش
  • وضعیت تاهل
  • جایگاه و سابقه در سازمان
  • ادراک از لیاقت شخصی
  • قابلیت ها
  • حقوق و دستمزد
  • سطوح شغلی(ماتیو و زاجاک،1990،صص177-179).

ب – خصوصیات شغلی

1). غنی سازی شغل

2). مهارت

3). استقلال

4). چالشی بودن شغل

5).محدوده شغلی

6). پیچیدگی (ماتیو و زاجاک،1990،ص179).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج). – روابط رهبر-گروه

1). انسجام گروهی

2). وابستگی متقابل وظایف

3). ساختار و ملاحظات رهبر

4). رهبری مشارکتی(ماتیو و زاجاک،1990،صص179-180).

د). – خصوصیات سازمانی

1).اندازه سازمان

2). تمرکز سازمانی ((ماتیو و زاجاک،1990،ص180).

ن). – وضعیت تأثیر

1).تضاد تأثیر

2). ابهام در تأثیر

      3). تعدد تأثیر  (ماتیو و زاجاک،1990،ص180)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد