عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

 • معناداری و هویت:

تعریف مفهومی: تصریح به تجربه متعالی یا آنکه چگونه یک تفاوت از راه خدمت به دیگران ایجاد گردد و بدین راه معنا و هدف در زندگی شکل می‌گیرد. (Fry et al, 2011).

تعریف عملیاتی: اینکه وظایف کاری کارمند در سازمان برای شخص خودش مهم باشد و کارهایش معنادار و حاوی مفهوم برای وی باشد (Fry, 2005).

 

 • تعهد سازمانی:

تعریف مفهومی: توجه و حالتی روانی می باشد که نشان دهنده تمایل‌، نیاز و لازمه جهت فعالیت در یک سازمان می باشد .وفاداری به ارزش‌ها و اهداف سازمان و نیز احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی می‌خوانند. (Fry, 2005).

تعریف عملیاتی: این که فرد هنگام انجام وظایف در سازمان احساس کند عضوی از یک خانواده می باشد و معضلات سازمان برایش اهمیت داشته باشد (Fry, 2005).

 

 • بازخورد عملکرد :

تعریف مفهومی: به این معناست که مدیران سازمان، هر از چندگاهی در دوره‌های زمانی مشخص شده، نتایج عملکرد کارکنان را در بخش‌های متفاوت کاری شان، برایشان بازگو کرده، تا آن‌ها از اندازه کوشش و تاثیرگذاری عملکردشان در پیشبرد اهداف سازمانی آگاهی یابند. (Fry, 2005).

تعریف عملیاتی: این که در سازمان وقت و زمان به صورت بهینه مصرف شده و کیفیت کار کارکنان از اولویت بالاتری برخوردار باشد (Fry, 2005).

 

 • رضایت شغلی:

تعریف مفهومی: : رضایت شغلی چگونگی احساس افراد در مورد شغل شان و جنبه‌های مختلف کار می باشد. به بیانی دیگر، آیا افراد شغل شان را دوست دارند (راضی هستند) یا دوست ندارند (ناراضی هستند). (میردریکوندی، 1379).

تعریف عملیاتی: کارمند در مقایسه با کار و فعالیت خود احساس می ‌کند حقوق و مزایا او مناسب می باشد ونوع شغل را با توانایی‌های خود متناسب میبیند و احساس می ‌کند جو سازمانی به نحوی می باشد که باعث پیشرفت وی میشود و باعث ایجاد روحیه همکاری و همدلی بین کارکنان و مدیر میشود و شراسط فیزیکی محیط را از لحاظ نور سرما و گرما مناسب میداند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

 • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

 • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد