عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

مدل‌های آماری[1]

مدل‌های آماری برای انتخاب تامین‌کننده با داده‌های غیر‌قطعی و احتمالی کار می‌کنند. گر چه مقدار قطعی بسیاری از اطلاعات مانند اندازه دقیق سفارش در هنگام خرید در اختیار نیست اما تعداد کمی از مدل‌های انتخاب تامین‌کننده به آن پرداخته‌اند. تریش و رانن]54[ یک مدل عدم قطعیت در مورد زمان تحویل را حل نمودند. سوکوپ]62[ در مدل نرخ دهی خود یک حل با بهره گیری از روش شبیه‌سازی برای تقاضای غیر دقیق را ارائه نمود. تریسی و تان ]68[ نیز بطور همزمان از دو روش واکاوی عوامل[2] و واکاوی مسیر[3] به مقصود تعیین ارتباط بین شاخص‌ها، تعیین قابلیت تیم طراحی تامین‌کننده، رضایت مشتری و همچنین عملکرد کلی سازمان بهره گیری نمودند ]26[.

2-2-1-6-5 : مدل‌های بر اساس هوش مصنوعی (AI)[4]

مدل‌های بر پایه هوش مصنوعی از اطلاعات تجربی یا پیشرفته بهره گیری نموده و از طریق سیستم‌های کامپیوتری و مکانیزه به انتخاب تامین‌کننده می پردازند. برای مثال از میان مدل‌های بر پایه هوش مصنوعی که جهت انتخاب تامین‌کننده بهره گیری شده‌اند می‌توان به شبکه عصبی و سیستم‌های خبره تصریح نمود. مزیت شبکه عصبی این می باشد که احتیاج به پایه‌ریزی فرایند تصمیم‌گیری ندارد. به همین علت شبکه‌های عصبی نسبت به روش‌های سنتی بهتر می توانند بر پیچیدگی و عدم قطعیت محیط‌های تصمیم‌گیری غلبه نماید. فرایند‌هایی که بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده‌اند به گونه‌ای ساخته شده‌اند که بسیار شبیه به تصمیم‌گیری‌های انسانی باشند. بهره گیری کنندگان از چنین سیستم‌هایی تنها بایستی شبکه عصبی را مدل‌سازی کنند که حالت فعلی سیستم را تداعی کند (به عنوان مثال شبکه عصبی عملکرد هر تامین کننده نسبت به هر معیار) و همچنین یکی دیگر از مزیت‌های این روش بهره گیری از تجربیات گذشته می‌باشد. این مساله باعث می گردد شبکه‌های عصبی برای مواقعی که احتیاج به ترکیب با روش‌های گذشته می باشد، به راحتی به کار گرفته شوند

[1] Statistical Models

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Factor analysis

[3] Path analysis

[4] Artificial intelligence (AI) based models

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد