عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

مقدمه

علم کوشش آگاهانه، منظم و سازمان‌یافته برای حل یک مساله یا دشواری ذهنی می باشد. توسعه کمی و کیفی جوامع ناشی از تولید علم در آن جوامع می باشد، که در این راستا تحقیقات علمی از ارزش بالایی برخوردارند. پژوهش فرآیندی می باشد منظم که از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی را برای سوال‌های موردنظرمطرح شده،  پیرامون موضوع پژوهش به دست آورد (حافظ نیا، 1385، ص 28).

عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد و روش ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد، همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک می باشد. از طرفی توان مدل های تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی سبب شده می باشد که تحقیقات وسیعی در حوزه‎های علمی مختلف انجام گیرد. با در نظر داشتن اهمیت بسیار بالای بانک ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

در این بخش از پژوهش به قسمت بسیار مهم از فرآیند پژوهش که همان تبیین مدل های مورد بهره گیری در پژوهش می باشد تصریح می کنیم. همچنین روش پژوهش، جامعه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات را مرور می نماییم. در انتها نیز داده های مورد بهره گیری در پژوهش آورده شده می باشد.

3-2 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. از نظر نوع، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیل می باشد. در این پژوهش دنبال این هستیم که عملکرد شعبه های بانک کشاورزی را مطالعه کرده و در مورد شعبه های ناکارا علت عملکرد ضعیف آنها را بیابیم. برای اندازه گیری کارایی شعبه‎های بانک کشاورزی، تکنیک DEA  مورد بهره گیری قرار می گیرد که برای اجرای این تکنیک از نرم افزارDEAP بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد