ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

تخصصی شدن : بهره گیری از فن آوری اطلاعات فرصت هایی را فراهم آورده تا بنگاه ها بتوانند به گونه تخصصی تر کار کنند.شرکت ها می توانند با تمرکز در یک قسمت از زنجیره ارزش در آن قسمت به صورت تخصصی به فعالیت پرداخته و به برون سپاری سایر فعالیت ها بپردازند.کارهای تخصصی مانند از تخقیق و توسعه،امور اجرایی،مدیریت دارایی ها و مدیرت خسارت ها را می توان به شرکت های تخصصی سپرد و در یک قسمت از زنجیره ارزش به صورت تخصصی به فعالیت پرداخت.در این باره می توان به شرکت بیمه آینیز[1] تصریح نمود.این شرکت تمامی کالاهای خود را فقط از طریق اینترنت به فروش می رساند.تمرکز شرکت آینیز بر توسعه یک استراتژی تجاری،طراحی کالاهای بیمه ای جدید و تعیین نرخ های بیمه ای به صورت تخصصی می باشد.این شرکت تمام قسمت های دیگر زنجیره ارزش خود را مانند پرداخت خسارت و خدمات پس از فروش،برون سپاری کرده می باشد.تمرکز بر قسمت های خاصی از زنجیره ارزش به همراه بهره گیری از فن آوری جدید سبب شده می باشد که این شرکت به راحتی بتواند به گسترش طیف کالا و خدمات خود و همچنین گسترش قلمرو جغرافیایی عرضه خدمات بپردازد.

1-12-2) کاهش هزینه ها: قابلیت فن آوری اطلاعات سبب بهبود کارایی در توزیع،امور اجرایی و فرایند های پرداخت خسارت شده و توزیع بر خط بیمه نامه ها سبب کاهش مستقیم هزینه های توزیع می گردد. به گونه معمول 12 تا 26 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها برای هزینه های توزیع مصرف می گردد.عامل دیگری که سبب کاهش هزینه ها می گردد اتوماسیون فرایند های تجاری می باشد.به کارگیری فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سبب کاهش هزینه های امور اجرایی می گردد.این هزینه ها به گونه معمول برابر 9 تا 15 درصد عایدی حاصل از حق بیمه را به خود اختصاص می دهند.[2] کاریرد های فن آوری اطلاعات در فرایند های وابسته به پرداخت خسارت نیز سبب کاهش بسیار هزینه های فرایندی تسویه خسارت شده می باشد.این هزینه ها به گونه متوسط برابر 4 تا 12 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -www.ineas.com

[2] -Swiss Re,Economic Research & Consulting)2000)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد