عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

روش سیستم های استدلال مبنی بر مورد[1] (CBR)

سیستم‌های CBR روشی می باشد که در هوش مصنوعی ارائه شده می باشد. اساسا یک سیستم
CBR سیستم‌های یک‌های اطلاعات بسیار مفیدی درمورد موردهای (DM) بانک اطلاعاتی می باشد که توسط نرم افزار به تصمیم‌گیرنده شبیه و تجربیات گذشته ارائه می‌دهد. در آغاز این سیستم را ان جی و همکارانش]50[ برای دسته‌بندی مطرح نمودند و در ادامه این روش گسترش بیشتری پیدا نمود اما با این حال CBR هنوز یک سیستم نو پاست که بهره گیری از آن در تصمیم‌گیری کم می‌باشد. چوی و همکارانش در این زمینه کارهای زیادی ارائه نمودند که به عنوان نمونه می‌توان به ]21[ الی]22 [تصریح نمود]64[.

2-2-1-6 : انتخاب تامین‌کنندگان نهایی

پس از شناسایی تامین‌کنندگان بالقوه لازم می باشد یک فرایند ارزیابی به مقصود شناسایی تامین‌کننده یا تامین‌کنندگان نهایی انجام گیرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که روشی واحد برای ارزیابی تامین‌کنندگان نهایی وجود ندارد و سازمان‌ها می‌توانند به اقتضای شرایط و صلاحدید کارشناسان خود از روش‌های مختلفی بهره گیری کنند. در طول نیم قرنی که مساله انتخاب تامین‌کننده مورد توجه قرار گرفته می باشد روش‌های متعددی ارائه شده می باشد که به علت گستردگی روش‌ها تنها به تعدادی از آنها تصریح می گردد.

2-2-1-6-1 : مدل‌های وزن‌دهی خطی[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل‌های وزن‌دهی خطی، به هر معیاری وزنی تعلق می‌گیرد، بطوریکه بیشترین وزن به بهترین معیار و کمترین وزن به کم اهمیت‌ترین معیار تعلق خواهد گرفت. بر این اساس نرخ هر معیار در وزنش ضرب شده و حاصل ضرب‌ها جمع می شوند تا یک تابع برای هر تامین کننده بدست آید و در نتیجه تامین‌کننده‌ای انتخاب خواهد گردید که بیشترین حاصل جمع نرخ ها را داشته باشد. تیمرمن ]67[ و زنز ]79[ درمورد تعدادی از مدل‌های وزن‌دهی خطی بحث نموده‌اند.

[1] Case-Base-Reasoning (CBR)

[2] Linear Weighting Models

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه