عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

 • عشق به همنوعان:

تعریف مفهومی: در رهبری معنوی عشق به نوع دوستی شامل حس تمامیت‌، هماهنگی و خوشبختی به واسطه توجه و مراقبت‌، دلواپسی و تقدیر از خود و دیگران می باشد. مجموعه‌ای از ارزش ها‌، مفروضات و راه‌های تفکر از نظر اخلاقی صحیح می‌باشد که به وسیله اعضای گروه تسهیم شده و به افراد نو آموزش داده می گردد (Fry et al, 2011).

تعریف عملیاتی: عشق به همنوعان به این موضوع تصریح دارد که سازمان به کارکنانش توجه قلبی نشان داده و به آن‌ها وفادار می‌باشد. همچنین سازمان نسبت به کارکنان خود صادق بوده و به آن‌ها تکریم می‌گذارد. (Fry, 2005)

 

 • امید و ایمان:

تعریف مفهومی: اطمینان به چیزهایی که آروزیش را داریم و اعتماد به چیزهایی که قابل نظاره نیستند‌، می‌باشد. می‌توان گفت که امید و ایمان سرچشمه این باور می باشد که چشم انداز‌، اهداف و ماموریت‌های سازمان با موفقیت به هدف خواهد رسید (Fry et al, 2011).

تعریف عملیاتی: اینکه کارمند در هنگام انجام وظایف خود، اهداف چالشی را برگزیند و بیشترین کوشش را از طریق انجام هر کاری برای پیشبرد اهداف سازمان نشان دهد. (Fry, 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 • عضویت:

تعریف مفهومی: : عضویت شامل ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می باشد که ما در آن سیر می‌کنیم. یک حس درک و تقدیر می باشد که تا حد بالایی از روابط متقابل و ارتباطات از طریق تعامل اجتماعی و عضویت در سازمان‌ها و گروه‌های آن ناشی می گردد (Fry et all, 2011).

تعریف عملیاتی: به این معنی که سازمان و رهبران معنوی به کارکنان خود توجه نشان داده و آن‌ها را درک کنند و کارهایشان را تحسین نمایند (Fry, 2005).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

 • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

 • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد