ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

رضایت شغلی

2-4-1. مروری تاریخی بر مفهوم رضایت شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیشتر تحقیقاتی که در زمینه رضایت شغلی به انجام رسیده­می باشد، منعکس­کننده عوامل متعددی هستند که روی رضایت افراد از شغل­شان تأثیرگذار بوده­می باشد. لوک[1] در سال 1976 رویکردهای مختلفی را که در مطالعات مربوطه مورد توجه قرار گرفته­می باشد را در سه دسته طبقه­بندی می­کند. در دهه­ی 1920 تمرکز اغلب تحقیقات بر روی عوامل فیزیکی شرایط کاری، نظم فیزیکی کار، و اندازه پرداخت­ها بوده­می باشد. اما در دهه­ی 1930 جنبه­های ارتباطات فردی رضایت شغلی که به مطالعه تأثیر اجتماعی گروه­های کاری می­پرداخت و همچنین تأثیرات ارتباط­های سلسله مراتبی مورد تأکید قرار گرفت. و سرانجام مطالعه عوامل خود شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی افراد موضوعی می باشد که طبقه سوم مطالعات در اواخر دهه­ی 1950 و اوایل دهه­ی 1960 را تشکیل می­دهد (دی­ماتو[2]، 2001).

با وجود آنکه رضایت شغلی برای دهه­های متوالی می باشد که موضوع بسیاری از تحقیقات مدیریت، سازمان، و روانشناسی می باشد؛ در ابتدای قرن بیستم، تحقیقات رضایت شغلی توجه تعداد کمی از محققان را به خود جلب کرده­بود و پژوهشگران حوزه­های روانشناسی صنعتی و روانشناسی سازمانی بر طریقه استخدام کارمندان و اینکه چگونه مهارت کارمندان را ارتقاء ببخشند تمرکز کرده بودند. از این رو تحقیقات تجربی بسیار کمی در این دوره در مورد رضایت شغلی انجام شده­می باشد (جکس[3]، 2002). فرود[4] اظهار می­دارد که امیال ناخوداگاه تأثیر زیادی بر روی فعالیت فرد حین کار می­گذارند. او همچنین اظهار می­کند که روحیه­ی گروهی می­تواند بر روی رفتارهای شغلی افراد تأثیرگذار باشد. این تحقیقات ابتدایی پایه­های مفهومی را شکل می­دهند که بعدها با عنوان رضایت شغلی مطرح گردید. یکی از اولین تحقیقاتی که به مطالعه ارتباط میان شرایط محیطی فیزیکی و عملکرد شغلی کارکنان پرداخت، توسط فردریک تیلور[5] در سال 1911 به انجام رسید (دی­ماتو، 2001). هرچند، نظریه­ی مدیریت علمی، مطالعات هاثورن[6]، و پژوهش هاپاک در سال 1977 محققان بعدی را ترغیب کردند تا به پژوهش و پژوهش در زمینه رضایت شغلی بپردازند (جونز[7]، 2005). البته، مطالعات هاثورن در دهه­ی 1930 باعث و مبنایی برای تحقیقات مرتبط با ارتباط میان رضایت شغلی و عملکرد شغلی نیز به شمار می­آید. او در دهه­ی 1920 نیز پژوهش مهمی بر روی شرکت وسترن الکتریک در شیکاگو انجام داد (Di mato, 2001).

اما به گونه کلی، همان­گونه که ذکر گردید، از لحاظ تاریخی مهم­ترین تحقیقات در زمینه رضایت شغلی را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.

مدیریت علمی: نگرانی بیشتر مدیران اولیه­ی کارخانه­ها و صاحبان صنایع در ابتدای انقلاب صنعی آن بود که چگونه می­توان کارایی ماشین­آلات و در نتیجه کارایی کارخانه­ها را افزایش داد و در این زمان توجه کمی به افزایش کارآمدی کارکنان در شغل­شان می­گردید. اما فردریک تیلور کسی بود که مخالف آن بود که کارکنان و نیروی انسانی عاملی کم­اهمیت در افزایش کارآمدی کارخانه­ها به شمار می­آیند.

[1]– Locke

[2]– DeMato

[3]– Jex

[4]– Freud

[5]– Fredrick Taylor

[6]– Hawthorne

[7]– Jones

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

  • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

  • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد