ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-10-1) فرهنگ سازی

زمینه سازی فرهنگی تأثیر مهمی در پیاده کردن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه اعمال می نماید و موجب می گردد تا به کارگیری آن سریع تر،و با موفقیت انجام گردد.موثرترین عامل در موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات،اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جت بهره گیری از فن آوری اطلاعات می باشد که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها گردد.برای کسب موفقیت بایستی این فعالیت ها با فرهنگ سازمان متناسب شده و توسط افراد کلیدی سازمان طرفداری شوند(کریمی،1383)

2-10-2) آسیب شناسی

بایستی معضلات و موانع به کارکیری فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد برسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی گردد(همان)

2-10-3) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی:

ساختار سازمانی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران مرتبط با فن آوری اطلاعات،بایستی از  ساختار وظایفی خارج و به سمت ساختار فرآیندی جهت داده گردد .

2-10-4) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات

کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارمندان سطح عملیاتی بایستی به عنوان کارشناسان اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت های آن ها برای پیاده سازی فن آوری اطلاعات بهره گیری گردد.

2-10-5) کوچک سازی ساختار سازمانی:

خارج کردن فعالیت های غیر ضروری از محیط صنعت بیمه(کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند به شمار می رود.

2-11) تأثیر فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

صنعت بیمه از فعالیت های مهم هر کشوری می باشد که در کنار فعالیت های بانک داری و تولیدی،تأثیر به سزایی در رشد و تعالی کشور دارد. در این خصوص فن آوری ارتباطات و اطلاعات تأثیر عمده ای در این مقوله دارد و می تواند در بهینه سازی فرآیند های جاری و کاهش هزینه های داخلی شرکت های بیمه و به تبع آن ایجاد بازارهای جدید کمک کند.بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی زمینه های مربوط به این صنعت تاثیر اساسی دارد.تمرکز یافتن بر همه فرآیند های کاری در یک جریان واحد اطلاعاتی،هزینه گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را به اندازه زیادی کاهش می دهد.از آنجا که فن آوری موثر اطلاعات نزد بیمه گران عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش به شمار می رود،فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به آنها این توانی را می دهد که ارتباطات کلیدی را در زنجیره ی ارزش ها بازسازی و عقلانی کند(کیتا و لی[1]،2005).

[1] -Cata & Lee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد