عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

. عوامل موثر بر رهبری معنوی

در پی مطالعاتی که در زمینه رهبری معنوی و تحقق معنویت در سازمان‌ها صورت گرفته، محققان دریافته‌اند که عوامل متعددی بر روی پیاده سازی معنویت و رهبری معنوی در سازمان‌ها تاثیرگذارند (dillich, 2000)، (Fry, 2003). در ذیل به چند مورد از عوامل موثر بر رهبری معنوی در سازمان‌ها تصریح شده می باشد:

 • اعتماد: به این معنا که رهبر معنوی در ارتباط با پیروانش به آن‌ها اعتماد کند و بر شخصیتشان در کارها تکیه کند.
 • گذشت: یعنی ایکه رهبر معنوی در هنگام واکنش پیش روی رفتار پیروان، گذشت را بر گزینه‌های انتقام، حسادت و کینه طلبی ترجیح دهد.
 • صداقت: به معنای اینکه رهبر معنوی چنان رفتار کند که شخصیتش اظهار می کند و آنچنان سخن بگوید که باطنش همان باشد.
 • شجاعت: توانایی ذهنی و روحی رهبر به علاوه توانایی فیزیکی او پیش روی خطرات و تهدیدات خارجی و داخلی.
 • همدلی: رهبر معنوی بایستی در رفتارش احساسات دیگران را حدس بزند و آن‌ها را درک کند، چنانکه او نیز در غم‌ها و شادی‌های آنان شریک باشد.
 • مهربانی و عطوفت: خوش قلبی و احساسات مثبت رهبر در قبال پیروان می‌تواند تاثیر بسزایی در موفقیت وی داشته باشد.
 • انصاف در رفتار: به معنای اینکه رهبر معنوی بایستی در رفتارها و برخوردهای خویش در ارتباط با مسائل میان کارکنان، جانب انصاف و عدالت را رعایت نماید.
 • صبر و تحمل: رهبر معنوی بایستی تمامی معضلات خود را با حداقل شکایت حل کند. برای رسیدن به اهداف بایستی پیش روی تمام موانع و معضلات بایستد و تحمل پیشه کند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تواضع: رهبر معنوی نباید هیچگاه اجازه دهد که تکبر و دروغ بر وی مستولی گردد.
 • تنوع: رهبر معنوی نباید فرایند رهبری خود را تنها در کار و رسیدن به اهداف سازمانی یا گروهی اختصار کند، بلکه بایستی فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای را برای پیروانش به کار گیرد تا علاوه بر تجدید قدرت برای کار، آن‌ها را از نظر روانی و ذهنی تازه نفس گردند.
 • تکریم به دیگران: رهبر معنوی می‌توان در ازای تکریم گذاشتن به دیگران، تکریم را به معنای واقعی کسب کند.
 • ستودن دیگران: می‌توان گفت که یکی از اصلی ترین عوامل موثر در اجرای رهبری معنوی در سازمان‌ها و اثربخشی آن، تعریف و تمجید از کارکنان و ستایش آنان می باشد.
 • گوش دادن به پیروان: یکی از عوامل موثر در اثربخشی رهبری معنوی، توانایی آن‌ها در خوب گوش دادن به پیروان می باشد. این امر موجب انگیزش در پیروان برای صادق بودن در کار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

 • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

 • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد