ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

مقدمه                

در سال های اخیر بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری

انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته می باشد. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه

هایی از فن آوری را نظاره نمود مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،

1383).امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح می باشد. هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات می باشد. حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی،جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده می باشد(محترمی،1382).

ضرورت بهره گیری از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه را شرکت های خصوصی و دولتی حس کرده اند و مدتی می باشد که به این سمت و سو کشیده شده اند، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه ایده آل در این عرصه فاصله زیادی باقی مانده می باشد.

تأثیر و تاثیر فناوری اطلاعات در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست، به خصوص صنعت بیمه که تمام اقشار جامعه با آن سر و کار دارند.تأثیر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از منظر تأثیر و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری، تأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور و تأثیر اطلاعات و آمار دقیق و به موقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه بسیار مهم می باشد. هر چند طی این سال ها صنعت بیمه توانسته می باشد پیشرفت کند و بخشی از فعالیت های خود را توسط IT انجام دهد اما هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله فراوانی هست. برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم تا با بهره گیری از اطلاعات دقیق و آمار و ارقام مدیریت ریسک داشته باشیم اطلاعات دقیق و آمار و ارقام را از مهم ترین مواردی می باشد که  می تواند در بالابردن کیفیت شرکت های بیمه ای تاثیر گذار باشد.نقشIT در صنعت بیمه همان تأثیر پشتیبانی کننده می باشد و در ایران به دلیل وجود موانع حقوقی، قانونی و فنی و نهادی این بخش به رشدی که مدنظر بوده نرسیده می باشد. پس، برای توسعه IT در صنعت بیمه مجموعه متنوعی از اقدامات در زمینه های مختلف زیرساختی، فنی و مدیریتی، مسائل فرهنگی و حوزه کاربران و نرم افزارهای کاربردی بایستی صورت گیرد؛ زیرا بدون یک الگوی وحدت بخش، یکپارچه و تعیین تقدم و تاخر این اقدامات دشوار خواهد بود.شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات را در صنعت بیمه احساس کرده و به این سمت و سو گرایش یافته اند(روزنامه دنیای اقتصاد، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد