تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان

برای ارتقای ادراک کارکنان از رعایت عدالت در سازمان مدیران بایستی به هر چهار بعد عدالت یعنی پیامدهایی که تخصیص می یابند، رویه­هایی که از طریق آن ، این پیامدها تخصیص یافته، تعاملاتشان با کارکنان و جریانات اطلاعاتی با کارکنان توجه نمایند. ممکن می باشد مدیری فکر کند که اعمال او منصفانه و عادلانه می باشد، در حالیکه کارکنان چنین احساسی را نداشته باشند. پژوهش­های مختلف نشان می­دهد که رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی، نظام پاداش دهی و مبنای تعلق پاداش به افراد، چگونگی حل وفصل تعارضات سازمانی، مدیریت کوچکسازی و مهمتر چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان، مانند مهمترین خاستگاه­های ادراک عدالت و بی عدالتی در افراد می­باشند(حسین زاده و ناصری؛1390).

رویه های استخدامی. اولین برخورد هر فرد در سازمان و قضاوت وی درمورد عادلانه بودن سازمان رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی آن می­باشد.درمورد رعایت عدالت در رویه­های استخدامی بایستی دو نکته اساسی را توجه کرد: اول اینکه معیارها و سوالات در بحث عدالت رویه­ای تأثیر اساسی دارند. متقاضیان انتظار دارند که معیارها و سوالات مصاحبه و آزمون کتبی­ای که برگزار می­گردد مرتبط با شغل باشد یا حداقل چنین بنظر آید. بعضی مصاحبه­ها یا آزمونها کتبی همچون آزمون­های صداقت، تجاوز و دست­اندازی در حریم خصوصی افراد می­باشد. که بایستی حتی الامکان از کاربرد آنها اجتناب گردد. دوم اینکه در جریان مصاحبه بایستی وقت کافی به داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات داده گردد. اگر از پرسشنامه استاندارد شده و آزمون کتبی بهره گیری می­گردد، فرصت دیگری به متقاضیانی که فکر می کنند آزمون را درست پاسخ نگفته­اند داده تا دوباره آزمون دهند. به گونه کلی آزمون گزینش بایستی با شغل مرتبط باشد و بایستی به داوطلب اجازه دهد که شایستگی های خود را اظهار و اثبات نماید. بایستی هماهنگی بین نمرات داده شده به متقاضیان وجود داشته باشد. به علاوه متقاضیان بایستی بازخورد بموقع از تقاضای استخدامی خویش دریافت نمایند. بایستی واقعیات به آنان گفته شده و با آنان در فرایند ارزیابی مودبانه رفتار گردد. در این بین مدیران در زمینه برگزاری آزمونهای استخدامی معمولاً با تناقص­هایی روبرو هستند. برای مثال مانند آزمونهایی که از اعتبار بالایی در زمینه گزینش برخوردار می باشد. آزمونهای کتبی توانایی شناختی و تست­های شخصیتی می باشد. سوالات این آزمونها معمولاً مرتبط با شغل نبوده و ممکن می باشد کارکنان انجام چنین آزمونهایی را غیر منصفانه تلقی کنند. البته توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی را می توان با مصاحبه و اجرای آزمونهای شفاهی نیز سنجید که پژوهشها نشان می دهد ادراک کارکنان از غیر منصفانه بودن چنین آزمونهایی بسیار کمتر از نوع کتبی و استاندارد آن می باشد، اما مشکلی که در اینجا هست پایین بودن اعتبار پیش بینی در این روش می باشد. برای رفع این مشکل بهتر می باشد از آزمونهای کتبی استانداردی مثل آزمونهای نمونه کار و شبیه سازی های مبتنی بر عملکرد که هم دارای اعتبار پیش بینی و هم عدالت رویه­ای بالایی می باشند، بهره گیری نمود(همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد