عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تأثیر عدالت سازمانی در وظایف مدیریت

با هر اختلافی که میان مدیریت پژوهان هست می­توان وظایف پنج­گانه زیر را برای مدیریت اتفاق دانست.

سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت، رهبری و انگیزش

برنامه ریزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی مانند پلی می باشد میان جایی که هستیم و جایی که می­خواهیم به آن برسیم، برنامه ریزی یعنی انتخاب مأموریت­ها، هدف­ها و اقداماتی برای نیل به آن­ها که مستلزم تصمیم­گیری و انتخاب از میان بدیل­ها برای اقدام آینده سازمان می باشد. با در نظر داشتن اینکه یکی از معانی عدالت ” رعایت مفاسد و مصالح در قانون­گذاری” می باشد که همان عدل در تشریع می­باشد و نیز از معانی دیگر آن موزون بودن ” تعادل و تناسب و توازن” و معنای سوم ” میانه­روی بین افراط و تفریط” که همان اعتدال می باشد به هریک از این معانی سه­گانه در ارتباط با یک برنامه ریزی مطلوب می توان ارتباط مستقر نمود. یعنی ارتباط عدالت با برنامه ریزی را می­توان در یک برنامه متعادل و معتدل دانست که با احتساب مصالح و مفاسد واقعی تنظیم می گردد. چنین برنامه­ای ضمن تسهیل در تحصیل اهداف سازمان و کمک به توسعه همه جانبه آن موجب می­گردد که با بهره گیری از کمترین امکانات به بیشترین بهره­وری دست پیدا نمود و در سریع­ترین زمان به رشد همه جانبه رسید. بر این تحلیل عدالت به دو گونه در  برنامه ریزی می­آمیزد:

  • به شکل محتوایی که بایستی متعادل معتدل موزون و با رعایت مصالح و مفاسد باشد.
  • به شکل بیرونی که بایستی با توجه عادلانه و دور از گناه و آرزو و هوس و فریب تنظیم گردد (رضائیان ؛61:1384).

سازماندهی

سازماندهی فرایند تعیین موارد بهره گیری از همه منابع موجود در نظام مدیریت به گونه منظم می باشد.در سازماندهی تعیین می­گردد که افراد چه کاری در سازمان انجام خواهند داد و چگونه کوشش­های فردی آنان به بهترین شکل برای تحقق اهداف سازمانی ترکیب خواهد گردید. در امر سازماندهی هم عدالت در معانی گوناگون خود جلوه می­کند. عدالت به معنای “تناسب” و توازن به معنای “وضع الشیء فی موضعه” و عدالت به معنای “اعتدال” و به معنای ” دادن حق هر ذی حق” هرکدام به نوعی در سازماندهی دخیل می­گردد.

اگر سخن از مرحله تقسیم کار می باشد؛ “وضع الشیء فی موضعه” می باشد که بار کار را به دوش کسانی بگذاریم که از عهده برآیند و تقسیم منطقی باشد.

اگر از مرحله هماهنگی بحث می­گردد همان رعایت توازن و تناسب می باشد.

اگر سخن از ارتباطات و سلسله مراتب می باشد از عدالت به مفهوم موزون بودن و تعادل و تناسب می باشد. و اگر بحث از تبیین وظایف می­گردد. بحث از عدالت به معنای رعایت مفاسد و مصالح می باشد که همان “عدل در تشریع” لقب گرفته می باشد(رضائیان؛61:1384).

نظارت و عدالت

استونر می­گوید:”کنترل مدیریتی(نظارت) فرایندی می باشد جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت­های انجام شده با فعالیت­های برنامه ریزی شده مطابقت دارد”.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد