عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه­ای تازه پدید آمده می باشد که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت می باشد در حالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می­کند تا درمورد چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته گردد و باعث می­گردد نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. پس می­توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک بشر می باشد. مقوله فرهنگ سازمانی اولین بار در دهه 1980 میلادی توسط اوچی[1]،واترمن[2] و دیگران مطرح گردید و به دلیل ارتباط فرهنگ سازمانی با عملکرد، مدیران اجرایی نیز به آن علاقه نشان دادند(Ehtesham et al,2011). فرهنگ سازمانی پدیده­ای می باشد که در سازمان می باشد و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می­کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می­سازد، شیوه­ی ایجاد و دوام آن به ما کمک می­کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

تعاریف بسیار متعددی از فرهنگ سازمانی شده می باشد؛ اما در این جا کوشش می­گردد که به بعضی از تعریف­های رایج پرداخته گردد. بعضی از دانشمندان و صاحب نظران بر روی ارزش­های فرهنگ­ سازمانی تاکید کرده­اند. فرهنگ سازمانی نمایانگر ادراک مشترک اعضای سازمانی می باشد که رفتار آن­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. در هر سازمان ، ارزش­ها، نمادها،  مراسم و اسطورهایی وجود دارند که دائماً در طول زمان تغییر می­کنند. این ارزش­های مشترک معین میکنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ میدهند(زاهدی؛1389) هسته اصلی فرهنگ سازمانی را ارزش­هایی تشکیل می­دهند که اعضای سازمان همگی با هم در آن مشترک هستند و بر اساس این ارزش­ها، رفتارهای درون سازمانی شکل می­گیرند(Foscarini,2012). به علاوه فرهنگ سازمانی مجموعه­ای از ارزش­های کلیدی می باشد که توسط اعضای سازمان به گونه گسترده پذیرفته شده می باشد. بعضی دیگر بر روی بخش­های نامحسوس و نانوشته در سازمان متمرکز شده­اند؛ لذا فرهنگ را همان چیزی می­دانند

[1] -Ouchi

[2] -Waterman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد