شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

پیش ارزیابی تامین‌کنندگان

در بحث انتخاب تامین‌کننده به علت ازدیاد مراکز انتخاب تامین کننده همواره کثرت انتخاب ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. در اکثر موارد تاکید بر این می باشد که از بین تعداد بسیاری از تامین‌کنندگان،
گزینه‌های برتر انتخاب شوند تا بتوان با آنها پیوندهای استراتژیک و روابط بلند مدت بر قرار نمود. اساس این روش بر این می باشد که همواره تعداد اندک تامین‌کنندگان بهتر وکاراتر از تعداد زیاد آنهاست. این همان رویکردی می باشد که بسیاری از سازمان‌های ژاپنی از آن تبعیت می کنند و اصطلاحا تک منبعی یا دو منبعی شده‌اند. به همین علت های یک تصمیم‌گیرنده بایستی آغاز بتواند از بین تعدادی از تامین‌کنندگان، عده‌ای را جدا کرده و از بین آنها انتخاب تامین‌کننده یا تامین‌کنندگان اصلی را انجام دهد. برای این مقصود روش‌های زیادی به کار گرفته شده می باشد که در ذیل به تعدادی از آنها تصریح می‌کنیم:

2-2-1-5-1  روش‌های قطعی[1]

این روش‌ها مختص مدل‌های کیفی می‌باشند و بر پایه اطلاعات تجربی که براساس ارزیابی تامین‌کنندگان بدست می‌آید بنا شده می باشد. در این نوع روش‌ها عملکرد تامین‌کنندگان بر اساس سه معیار مثبت، خنثی و منفی انجام می گردد. پس از اینکه تامین‌کننده بر اساس همه شاخص‌ها رتبه‌بندی گردید، خریداران رتبه‌بندی نهایی را بر اساس یکی از این سه معیار انجام می‌دهند. روش‌های قطعی بطور گسترده توسط تیمرمن ]67[، زنز]79[ و هوشیار]40[ مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

[1] -categorical methods

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه