ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

فرضیات پژوهش

این مطالعه زیرا از روش سلسه مراتبی بهره گیری می کند و نوع مطالعه اکتشافی می باشد فرضیه ندارد.

1-8) تعاریف عملیاتی متغیرها

 • فن آوری اطلاعات

فن اوری اطلاعات در واقع ضبط ‏، ذخیره سازی ، پردازش، بازیابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کند و فناوری های مانند رایانه ، تلفن ، ارتباط از راه دور ، انتقال از طریق دور نگار و… را در بر می گیرد(کیت بهان و دیانا هولمز 1990).

 • عوامل مدیریتی

در این پژوهش عوامل مدیریتی با عواملی اعم از عدم آگاهی مدیران بیمه از مسائل روز، فقدان دانش و تجربه لازم مدیران، عدم آگاهی مدیران، عدم تعهد کافی مدیران و کوتاه بودن عمر دوره های مدیریتی بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد(کاظمی و همکاران،1387).

 • عوامل انسانی

در این پژوهش عوامل انسانی با عواملی اعم از فقدان افراد متخصص در ارتباط با فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه، عدم انگیزه و علاقه کارکنان برای بهره گیری از روشهای جدید،فقدان دوره های اموزشی مرتبط برای کارکنان و مقاومت کاربران در برابر تغییر بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

 

 

 

 • عوامل فرهنگی

در این پژوهش عوامل فرهنگی با عواملی اعم از عدم گسترش فرهنگ بهره گیری صحیح از فناوری اطلاعات ، عدم آشنایی کاربران با عمکلرد فناوری اطلاعات و نا آشنایی مردم و مسئولین با عملکرد فناوری اطلاعات بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عوامل سازمانی

در این پژوهش عوامل فرهنگی با عواملی اعم از فقدان امکانات گسترده و قوی نرم افزار، عدم تطابق سیستمها با کاربران، فقدان پهنای باند مناسب برای اینترنت، وجود معضلات شبکه ای و مخابراتی و آسن نبودن کاربرد و بهره گیری از فناوری اطلاعات بوده می باشد که به کمک سوالات پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته می باشد (کاظمی و همکاران،1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد