عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

محدودیت های پژوهش

نتایج و کاربرد های بدست آمده از مطالعه دارای چندین محدودیت می باشد.

 • اکراه در تحویل پرسشنامه توسط بعضی از خبرگان به دلیل مشغله فراوان
 • محافظه کاری بعضی از پاسخ دهندگان به پرسشنامه که جزیی از خطای انسانی
 • پایین بودن فرهنگ پژوهش و پژوهش در کشور
 • انتزاعی بودن بعضی از مفاهیم و سوالات مربوط به پرسشنامه

5-5) پیشنهادات آتی پژوهش

 • پیشنهاد می گردد تحقیقات مشابه با افزایش تعداد نمونه ها و بازه زمانی و مکانی و سایر استان ها نیز صورت گیرد
 • با در نظر داشتن داده های جمعیت شناختی مطرح شده در پرسشنامه تحت قالب سوالاتی در مورد جنسیت و سن و تحصیلات میتوان از این داده های اماری برای مشخص کردن اکثریت افراد مراجعه کننده به شرکتهای بیمه ای بهره برد
 • محققان آتی می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر ، مصاحبه های تکمیلی انجام دهند.
 • همچنین می توان تحقیقات جدیدی را در کنار سایر متغیر های تاثیر گذار بر فناوری اطلاعات اعم از مطالعه راهکارهایی برای ایجاد فرهنگ بهره گیری و بکارگیری از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور، مطالعه تأثیر فناوری اطلاعات در بسط و توسعه صنعت بیمه سلامت در کشور انجام داد.
 • انجام پژوهش حاضر در قلمرو زمانی دیگر و مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر

5-6) جمع بندی فصل:

در این فصل اختصار ای از نتایج حاصل از پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و به بحث و نتیجه گیری گذاشته گردید. سپس پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات آینده آورده گردید، و در نهایت محدودیت های مربوط به پژوهش  مطرح گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
 6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد