عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

تعیین شاخص‌های انتخاب تامین‌کننده

سازمان‌ها معمولا پتانسیل تامین‌کننده را ارزیابی می‌کنند و جهت این ارزیابی شاخص‌هایی را به کار
می‌برند این شاخص‌ها با در نظر داشتن نوع فعالیت و کسب و کار، استراتژی‌های سازمان، نوع ساختار تامین‌کننده و…  تعیین می گردد. با در نظر داشتن پیچیده‌تر شدن کسب و کارها و تاثیر گذاری عوامل بسیار زیاد در موفقیت سازمان‌ها، فرایند انتخاب تامین‌کننده اصولا شامل بیش از یک معیار می‌باشد. پس فرایند انتخاب تامین کننده یک مساله تصمیم‌گیری چند شاخصه می باشد. مدیران خرید، در آغاز تامین کنندگان خود را توسط سه شاخص اولیه قیمت، کیفیت و زمان تحویل ارزیابی می‌کنند. این سه شاخص اصولا اساسی‌ترین و بحرانی‌ترین شاخص‌ها توسط سازمان‌های خریدار می‌باشد. اگر چه این سه شاخص برای اکثر سازمان‌ها در فرایند خرید صادق می باشد اما ممکن می باشد همه شاخص‌های لازم را در برنگیرد. پس برای انتخاب تامین‌کننده تحلیل‌های عمیق‌تر از توانایی‌های آنها و مطالعات بیشتر جهت ارزیابی درست آنها لازم می باشد. در گذشته پژوهش‌های بسیار زیادی به مقصود شناسایی شاخص‌های مورد نیاز در انتخاب تامین‌کننده انجام پذیرفته می باشد. اولین مطالعه توسط دیکسون]32 [ انجام گردید. وی اختصار‌ای از یک لیست شامل حداقل 50 عامل مختلف را که توسط نویسندگان اظهار شده بود، جهت مطالعه در تصمیمات انتخاب تامین‌کننده تهیه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیکسون پرسشنامه هایی را برای 213 نماینده و مدیر فروش در سراسر آمریکا فرستاد و از این تعداد 170 عدد را دریافت نمود. اختصار یافته‌های دیکسون درمورد شاخص‌ها و اهمیت آنها در جدول 2-2 آمده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد، دیکسون شاخص‌ها را اولویت‌بندی نمود. وی به معیار کیفیت بیشترین امتیاز و به معیار خرید‌های آتی با توافق دو جانبه، کمترین امتیاز را داد. پژوهش‌های بعدی در این زمینه به شدت متاثر از کار دیکسون بوده می باشد به نوعی گسترش آن به شمار می رود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد