عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

سوالات پژوهش

1-4-1) سوالات اصلی پژوهش

 • آیا ابعاد اعتبار برند بعنوان متغییر های میانجی باعث تاثیر نام کشور مبداء برند بر اعتبار کلی برند می‎گردد؟

 

 

1-4-2) سوالات فرعی پژوهش

 • آیا تصویر ذهنی از کشور مبداء برند ابعاد اعتبار برند و در نهایت اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا تصویربرند بر اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟
 • آیا آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟

 

1-5) اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-5-2) اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد