ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

نظریه های رضایت شغلی:

نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى فراوان می باشد.همان‏گونه که درمورد تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت ‏شغلى، اتحاد عقیده‏اى وجود ندارد، درمورد نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى نیز عقاید متفاوت و گوناگونى ابراز شده می باشد.مطالعات اولیه در زمنیه توجه‏هاى مربوط به کار، از پیش از جنگ جهانى اول شروع گردید و به گونه فعال، در انگلستان، اروپا و امریکا دنبال گردید.پدیده اشتغال از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده می باشد.هر یک از اندیشمندان به نوعى درمورد این مساله سخن گفته‏اند.جامعه‏شناسان و روان‏شناسان در قرون اخیر، نظرات متفاوتى درمورد کار و شغل ارائه نموده‏اند.جنبه‏هاى گوناگون کار، اعم از نابرابرى در کار، رضایت‏شغلى، انگیزه کار و بالا بردن بهره‏ورى سازمان‏هاى کارى، هر کدام به نحوى مورد توجه ‏دانشمندان و اندیشمندان علم مدیریت، جامعه‏شناسى، اقتصاد و روان‏شناسى قرار گرفته می باشد.

برای نمونه بروفى[1] به سه نظریه، تصریح نموده می باشد که عبارتند از:

الف –  نظریه نیازها:

اندازه رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می گردد به دو عامل بستگی دارد: اول، چه مقدار از نیازها و به چه اندازه از طریق کار و احراز جایگاه مورد نظر تأمین می گردد دوم، چه مقدار از نیازها و به چه اندازه از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از مطالعه عوامل دسته اول و دوم حاصل می گردد، اندازه رضایت شغلی فرد را معین می کند.

ب – نظریه ی انتظارات:

انتظارات فرد در تعیین نوع و اندازه رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر به دست می‌آید. مثلا، ممکن می باشد فردی در صورتی از شغلش راضی گردد که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه اقدام بپوشاند.

مسلماً چنین فردی به مراتب دیرتر از فردی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد، رضایت شغلی خواهد پیدا نمود. پس، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و فردی می باشد و عوامل، اندازه و نوع آن را بایستی در مورد هر فرد، به‌گونه جداگانه مطالعه نمود. (یزدانی راد،1389).

[1]Brophy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد